17 wrz 2012

Rak piersi - co wpływa na powstanie raka i jak jemu zapobiec


Nie znamy bezpośredniej przyczyny powstawania nowotworów złośliwych piersi, możemy tylko określić, z pewnym prawdopodobieństwem, jaki wpływ na powstanie raka piersi mają określone czynniki. Nazywamy je czynnikami ryzyka. Stąd nie istnieje zamknięty katalog przyczyn raka gruczołu piersiowego.
Do poznanych czynników zaliczamy:

PŁEĆ 

99% raków sutka występuje u kobietCZYNNIKI GEOGRAFICZNE

Porównanie zapadalności i zachorowalności na raka sutka w różnych krajach wykazuje zaskakujące różnice. Do krajów w których ryzyko raka piersi jest większe, należą Ameryka Północna i północna Europa, rzadziej występuje w Azji i Afryce. Emigranci z krajów o mniejszej zapadalności do krajów, w których jest ona większa, chorują ze zwiększoną częstością w porównaniu ze swoimi nieemigrującymi rodakami.


WIEK                              

Ryzyko zachorowania na raka piersi wraz z wiekiem wiąże się z faktem, że im dłużej kobieta żyje, tym bardziej narażona jest na uaktywnienie się któregoś z występujących czynników ryzyka.   
A także na jednoczesne „wyzwolenie" kilku czynników ryzyka choroby. Sprzyjają temu  różnego rodzaju czynniki środowiskowe (rasa, klimat, dieta, styl życia, metody planowania rodziny, elementy kulturowe, itp.), które mogą wzmacniać istniejące predyspozycje genetyczne. Potwierdzają to statystyki - około 80 proc. nowotworów złośliwych piersi występuje u kobiet powyżej 50 roku


CZYNNIKI GENETYCZNE

Obecnie szacuje się, że 5 do 30% raków piersi i jajnika wiąże się z genetyczną predyspozycją i określonymi, genetycznymi mutacjami.
Zidentyfikowano dwa geny, których mutacje są najczęstszą przyczyną raka piersi: BRCA1 i BRCA2. Przypuszcza się, że powodują one ponad 50% zachorowań na raka piersi. Kobiety, które są nosicielkami jednego z tych genów zachorują na raka piersi w 80%. Naukowcy sądzą, że genów związanych z powstawaniem raka piersi jest prawdopodobnie dużo więcej


KARMIENIE PIERSIĄ

Posiada znaczenie ochronne przed rakiem piersi. Badania wykazały, że ryzyko zachorowania na raka piersi jest znacznie mniejsze u kobiet, które karmiły piersią. Na podstawie badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii stwierdzono, że nawet stosunkowo krótki okres karmienia piersią daje pewną ochronę. Specjaliści zdecydowanie doradzają młodym mamom karmienie piersią, choćby przez kilka tygodni dla zmniejszenia ryzyka zachorowania w przyszłości na raka piersi.
PALENIE PAPIEROSÓW

Zadziwiające jest to, że kobiety palące papierosy rzadziej zapadają na raka piersi, niż kobiety niepalące.  Kobiety palące są zazwyczaj szczuplejsze, a otyłość zwiększa ryzyko. Palenie przyspiesza także wystąpienie menopauzy o 3-4 lata i jak przypuszcza się wywiera pewne działanie antyestrogenowe.
Efekt ochronny palenia papierosów widoczny jest bardziej u kobiet po menopauzie, niż przed nią i trwa tylko w okresie palenia. Kiedy osoba rzuca palenie efekt ochronny zanika.
Powyższe argumenty nie przemawiają jednak za paleniem papierosów, gdyż ryzyko zgonu z powodu chorób związanych z tym nałogiem znacznie przewyższa ryzyko raka sutka.

OTYŁOŚĆ

Badania statystyczne pokazują, że wśród kobiet, które umierają na raka piersi większą część stanowią kobiety z nadwagą. Jednym z powodów jest trudniejsze wykrywanie zmian w piersi u osób otyłych, więc często zdarza się, że bywa on wykrywany w bardziej zaawansowanym stanie choroby. Zaobserwowano także, że komórki tłuszczowe wytwarzają dodatkowe estrogeny, co prowadzi do nadmiernej ekspozycji na te hormony
Z większym ryzykiem związane to jest zwłaszcza u kobiet w okresie menopauzalnym, gdy zmienia się w ich organizmie rozkład tkanki tłuszczowej. Ważnym elementem w ocenie ryzyka choroby jest rodzaj otyłości. Z większym niebezpieczeństwem wiąże się taki rodzaj otyłości, w którym stosunek obwodu pasa do obwodu bioder jest większy niż 1 (tzw. „kształt jabłka"), gdyż warstwa tłuszczowa w talii i górnej części brzucha sprzyja zachorowaniu.

Rak piersi - zapobieganie

   zmniejszenie spożycia tłuszczów a zwiększenie spożycia błonnika, w tym pełnoziarnistego pieczywa, kasz, owoców i warzyw;

    spożywanie alkoholu w ograniczonych ilościach;

zapobieganie otyłości przez odpowiednie odżywianie się i stałe uprawianie ćwiczeń fizycznych, 

    karmienie dzieci piersią tak długo jak to jest możliwe.

1 komentarz:

  1. New Diet Taps into Innovative Idea to Help Dieters Get Rid Of 23 Pounds in Only 21 Days!

    OdpowiedzUsuń